Cách xác định vị trí iPhone của bạn trên Apple Watch

Cách xác định vị trí iPhone của bạn trên Apple Watch

Cách định vị iPhone bằng Apple Watch:

  • Bước 1: Từ màn hình đồng hồ của bạn, hãy vuốt lên để vào Trung tâm kiểm soát
  • Bước 2: Chạm vào nút Ping iPhone
  • Bước 3: Lúc này iPhone của bạn sẽ phát ra âm thanh, hãy dựa trên âm thanh này để tìm iPhone của bạn.

Bình luận