Apple iPad Open Box

Với những sản phẩm iPad Open Box của Trùm iWatch, bạn sẽ luôn hài lòng về chất lượng cùng mức giá!

Sự khác biệt: Full – Zin – Chưa sử dụng ‹-› Chỉ mới active online!

iPad Pro 2020 Open Box

iPad Pro 2018 Open Box

iPad Pro 11-inch 2018 (WiFi)

64GB/256GB/512GB/1TB

iPad Pro 11-inch 2018 (LTE)

64GB/256GB/512GB/1TB

iPad Pro 12.9-inch 2018 (LTE)

64GB/256GB/512GB/1TB

iPad Air Open Box

iPad Air 1 Openbox

16GB, WiFi + LTE

iPad Air 2 Openbox

16GB/32GB/64GB, WiFi + LTE

iPad Air 3 Openbox (WiFi)

64GB/256GB/512GB, WiFi

iPad Air 3 Openbox (LTE)

64GB/256GB/512GB, WiFi + LTE