Cách tùy chỉnh số liệu luyện tập của bạn trên Apple Watch

Cách tùy chỉnh số liệu luyện tập của bạn trên Apple Watch

Các bước tùy chỉnh số liệu luyện tập của bạn trên Apple Watch:

  • Bước 1: Mở ứng dụng Apple Watch trên iPhone của bạn
  • Bước 2: Vào mục Tập luyện sau đó chạm vào Xem tập luyện
  • Bước 3: Hãy chọn một thể loại tập luyện bạn muốn chỉnh sửa và thực hiện chỉnh sửa theo ý bạn.

Bình luận