Cách xem hoạt động trong quá khứ của bạn trên Apple Watch

Cách xem hoạt động trong quá khứ của bạn trên Apple Watch

Hướng dẫn cách xem hoạt động trong quá khứ của bạn trên ứng dụng Apple Watch:

  • Bước 1: Mở ứng dụng Apple Watch trên iPhone của bạn
  • Bước 2: Vào phần Hoạt động
  • Bước 3: Chọn lịch sử và chọn một ngày bạn muốn xem hoạt động
  • Bước 4: Cuộn xuống để thấy thống kê hoạt động của bạn
  • Bước 5: Cuộn xuống nữa để thấy phần thưởng & bài sự tập luyện của bạn.

Bình luận